Blastocladiella emersonii clone report

Clone ID BeCSAS2002
Best BLASTX Match  
Function Description  The following sequence was assigned to this function:

Sequence ID Sequence
BeCSAS2002
CGGGTCGACCCACGCACCCGCGGCGCCACGTACTGGCAGATGTTCACGAC
GTCGCGGCAGCACTAGGGTTGGTGGTGATGGAAGTGCTTGACTTGTTATT
AGAGAGGCCTGGGTGCCTCGGCTTCCGTTAGTTTCTTTTTGTGGTATTCT
TAGCGCGTGTTCTCATTCTCATTGATTTATTTGTGTGCT