Blastocladiella emersonii clone report

Clone ID BeCSAS1805
Best BLASTX Match  
Function Description  The following sequence was assigned to this function:

Sequence ID Sequence
BeCSAS1805
GAAAAGACCGAACGGGTGATCGTAGTAATGCTCTCCGATGAGCTATGGAT
AGCAGTGAAAAGCTAATCGAACTTGGAAATAGCTGGTATACCGCGAAAAC
TATTGAAGTAGAACGCTAAACTTCTGACAACAGGTGAAATCTTTTAGAAC
ACCTGGAGAGAAAGTCAGGGAAACACGAGGGTACAGCACTGGAAGAAAAT
TCTAAACTGGAAATATCGGAAAAAGAAACGAAAAAGGTCGAATCTTTGAT
TCGGTTGCGGAGGACATCTCCGAAGGAGGCCTTCGGGCCCCTGAGGTGCC
CTACGGGAAAAATGTCTGAAGAGAATTCGTTCTTCTAAATAGTTTAGTAG
TCAGATTATCTGTGATAAGGTAGTTAATCAAAAGGGAAACAGCCCAGATC
AATAGTTAAGGTCCCAAATGATTACTAAGTGAAATTAACCGAAAACAATT
ATAAAACCTCTCTGTGAGCATTAAGTGAACAGTATTTTTACCGGCCCCCA
TCTGTCAATGTTGGGGAAAGAGAAATCTTTGGGAAAATGAGGATAAATGA
TCAAAACAATCAGGTTGTGGGCTTGGAAGCAGCCATCAATTAGAGAAAGC
GTTACAGCTCAATGATCAAACCAGAAATGGAGAGATTTTGTTTATCGGGA
AAATGTATCGGGTCTAGATCATAATGATCGAACGAAGAGAATAATCTCAT
TCGGAAAAGTAATCAACCGAAACTTTGGCAAAATAAAGAAACAAGAGAGA
AATCGAGCTATGCTCAGTCTATGACTTCTTGTTATTATTGGGTAGCGGTA
CATTCAATTGATGGAGTGAAGGAAAAATGTTAATTTTTCTGGACTAATTT
GAAGAGAGAATGCTGACATGAGTAACT